Dataskyddsförordningen  >
< FRAMTIDSFULLMAKT
2018-02-19 16:37


Jacob Ceder har gått i pension under år 2017. Han är alltjämt verksam som notarius publicus och nås i den egenskapen på e-post notariuspublicusvbg@gmail.com samt telefonnummer 0707-322681. 


Adress & Tel

Kungsgatan 9
462 33 Vänersborg

Telefon
0521 - 662 00

Fax
0521 - 662 29

E-post
info@advokaternabbc.se 


Se karta

Made by Uanet.se