Ann-Marie Jansson

Advokat och delägare

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1994

Född: 1964.

Kontor: Vänersborg, arbetat vid Advokaterna Bernling Boberg Ceder sedan 1991.

Utbildning: Jur kand, Uppsala universitet 1988. Tingsmeritering vid Vänersborgs tingsrätt 1989-1991.

Arbetslivserfarenhet: Advokaterna Bernling Boberg Ceder sedan 1991. 

Språkkunskaper: Engelska.

Arbetsområden: Familjerättsliga angelägenheter, köp- och avtalsrätt, skadestånds- och försäkringsfrågor/personskaderätt, skadeståndsrätt, asylrätt, brottmål, övrig allmän praktik, sociala mål, såsom LVU-LVM-LPT- och LRV-mål, målsägandebiträde. 

E-post: annmarie.j@advokaternabbc.se

« Personal

Adress & Tel

Kungsgatan 9
462 33 Vänersborg

Telefon
0521 - 662 00

Fax
0521 - 662 29

E-post
info@advokaternabbc.se 


Se karta

Made by Uanet.se