Helena Wising

Advokat och delägare

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2011

Född: 1978.

Kontor: Vänersborg, arbetat vid Advokaterna Bernling Boberg Ceder sedan 2008.

Utbildning: Advokatexamen, jur kand Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2002. Tingsmeritering vid Lidköpings tingsrätt.

Arbetslivserfarenhet: Lidköpings tingsrätt, Fonus, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt och Advokaterna Bernling Boberg Ceder sedan 2008. 

Språkkunskaper: Engelska.

Arbetsområden: Familjerättsliga angelägenheter, arv och testamente, köp- och avtalsrätt, miljörättsliga ärenden, plan- och byggnadsrätt, privat och offentlig försvarare samt målsägandebiträde i brottmål, asylrätt, skadeståndsrätt, sociala mål såsom t.ex. omhändertagande av barn och ungdomar, mål om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård m.m.

E-post: helena.w@advokaternabbc.se

« Personal

Adress & Tel

Kungsgatan 9
462 33 Vänersborg

Telefon
0521 - 662 00

Fax
0521 - 662 29

E-post
info@advokaternabbc.se 


Se karta

Made by Uanet.se