Joakim Bernling

E-post

joakim.b@advokaternabbc.se

Advokat och delägare

Joakim Bernling

Joakim arbetar inom flera av byråns rättsområden och har lång erfarenhet av såväl brottmål som tvistelösning. Som försvarare är han dedikerad att tillvarata dina rättigheter. Han har tidigare erfarenhet av att vara konkursförvaltare och agerar nu som rådgivare i obeståndsfrågor och vid konkursansökningsmål vid domstol. Joakim åtar sig även uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och biträde i förvaltarskaps­ärenden. Han tar vidare uppdrag som boutredningsman, offentligt biträde i LVU-, LVM, LPT- och LRV-mål. Joakim har arbetat vid advokaterna Bernling Boberg Ceder sedan år 1988 och blev advokat år 1993. Tidigare har Joakim bl.a. arbetat på PK-banken. Joakim har läst historia på Växjö universitet och paleografi på Göteborgs universitet. Med Joakim kan du ha kontakt på svenska och engelska.

← Föregående