Linnéa Johannesson

E-post

linnea.j@advokaternabbc.se

Biträdande jurist

Linnéa Johannesson

Linnéa åtar sig uppdrag inom större delen av byråns rättsområden. Hon är särskilt intresserad av arvsrätt och brottmål och har särskild erfarenhet av att hjälpa barn och unga. Hon åtar sig försäkringsärenden så som personskadereglering i anledning av trafikskada. Linnea är vidare anlitad som boutredningsman och avslutar och skiftar ut dödsbon där det råder tvist. Linnéa arbetar vid advokaterna Bernling Boberg Ceder sedan år 2020. Hon har tidigare arbetat som biträdande jurist hos Advokat Malin Wassén Kjellberg AB år 2016-2019 och dessförinnan varit anställd som juristpraktikant sedan 2014. Du kan ha kontakt med Linnéa på svenska och engelska. 

← Föregående

Nästa →