Kontakta oss

Kungsgatan 9, 462 33 Vänersborg

Telefon: 0521 - 662 00

Fax: 0521 - 662 29

E-post: info@advokaternabbc.se

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Konsumenttvistnämnden

I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden kan pröva tvister mellan konsument och advokat/advokatbyrå angående tjänst som advokaten/advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter.

Konsumenttvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

 

Mottagnings-kontor

Vi har mottagningskontor i Vänersborg och Hunnebostrand. All tidsbokning till mottagningskontoren sker via telefon 0521-662 00 efter överenskommelse. 

Made by Uanet.se