Områden

Brottmål

För dig som är misstänkt för brott eller har blivit utsatt för brott. Vi åtar oss uppdrag som försvarare,...
Läs mer

Äktenskapsskillnad och bodelning

I samband med äktenskapsskillnad ska makarna enligt lag komma överens om bodelning. En bodelningshandling...
Läs mer

Vårdnadstvister

Efter en separation kan det uppstå frågor om hur ni ska agera kring de gemensamma barnen. Det kan handla...
Läs mer

Underhållsbidrag

En förälder som inte bor med barnet ska betala underhållsbidrag till den förälder som barnet bor...
Läs mer

Arv och bouppteckning

Mitt i sorgen efter ett dödsfall ställs det krav på dig som anhörig att utreda vilka tillgångar...
Läs mer

Tvångsvård (LVM, LPT, LRV)

Under vissa förhållanden kan socialtjänsten omhänderta någon som riskerar att allvarligt skadas...
Läs mer

Migration

Vi på Advokaterna Bernling Boberg Ceder kan hjälpa dig inom flera områden som rör migration och bosättning...
Läs mer

Fastigheter och hyra

Frågor om fastigheter och hyra regleras i Jordabalken som innehåller krångliga regleringar och formkrav...
Läs mer

Övriga tvister

Du kan vända dig till Advokaterna Bernling Boberg Ceder även med andra frågor och tvister. Vi har...
Läs mer

Testamente, äktenskapsförd, samboavtal, gåvobrev

Vet du vem som ärver dig när du dör? Med ett testamente kan du säkerställa att ditt arv går till...
Läs mer

Försäkringsärenden / personskadereglering

Den som i samband med till exempel en trafikolyckshändelse har blivit skadad har rätt till ersättning...
Läs mer

Omhändertagande av barn och unga (LVU)

Socialtjänsten har under vissa förhållanden rätt att omedelbart omhänderta barn enligt lagen med...
Läs mer