Så fungerar det

Vi hjälper dig

1. Inledande kontakt

Du kontaktar oss genom att ringa till tel. 0521-662 00 eller mejla till info@advokaternabbc.se.

I detta läge kan du kortfattat berätta vad du behöver hjälp med och lämna person- och kontaktuppgifter. Du får sedan kontakt med en av våra advokater och bokar en tid för rådgivningsmöte.

2. Rådgivningsmöte

Vid rådgivningsmötet får du berätta mer utförligt om ditt ärende och visa eventuella handlingar. I samband med mötet ger vi dig råd om hur du kan gå vidare och informerar om vad som gäller enligt lag. För många räcker det med ett rådgivningsmöte medan andra behöver mer hjälp. Vi kan då åta oss uppdrag som ombud i ditt ärende. Detta är något vi kommer överens om vid rådgivningsmötet. Vi utreder också om du har rätt till rättsskydd från ditt försäkringsbolag eller rättshjälp från staten och hjälper dig att ansöka om det.

3. Ansökan om rätts­skydd eller rätts­hjälp

I många fall kan du ha rätt till ersättning från din hemförsäkring, eller annan försäkring, som täcker delar av kostnaden för att anlita en advokat eller jurist. Det kallas för rättsskydd. Om du kan ha rätt till rättsskydd genom försäkring sköter vi kontakterna med försäkringsbolaget och ansöker åt dig liksom ser till att utbetalning sker efter avslutat ärende.

Om du av något skäl inte har rättsskydd genom försäkring kan du istället ha rätt till ersättning från staten för att täcka kostnaderna för advokat eller jurist. Det kallas rättshjälp och finns för dig som av godtagbart skäl saknar försäkringsskydd och har lägre inkomst. För att ansöka om rättshjälp fyller vi tillsammans i en blankett och lämnar uppgift om dina inkomster, tillgångar och skulder. Din jurist eller advokat sköter sedan ansökan hos myndighet eller domstol.

Undrar du om du kan ha rätt till rättsskydd eller rättshjälp? Kontakta oss så berättar vi mer.

4. Rättsprocess

Om du har behov av vidare juridisk hjälp av kan vi gemensamt komma överens om att din advokat eller jurist blir ombud för dig och driver din talan i en rättsprocess. En sådan process kan se olika ut och ta olika lång tid beroende på vad ditt ärende handlar om. Du kan behöva hjälp med att ta en tvist till domstol eller hjälp med att svara på en stämning som någon annan ansökt om mot dig. Vi berättar mer om hur just din process kan gå till vid rådgivningsmötet.

Om vi åtar oss ett uppdrag kan vi anlita tolk om tolkning behövs.