Lars Boberg

Advokat och delägare

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1978

Född: 1946.

Kontor: Hunnebostrand och Vänersborg, arbetat vid Advokaterna Bernling Boberg Ceder sedan 1975.

Utbildning: Jur kand Lunds Universitet 1970. Tingsmeritering vid Vänersborgs tingsrätt och Åklagarmyndigheten i Göteborg. Fiskalutbildning vid Hovrätten för Västra Sverige. 

Arbetslivserfarenhet: Länsstyrelsen i Göteborg, Vänersborgs tingsrätt, Länsåklagarmyndigheten i Älvsborgs län, Hovrätten för Västra Sverige. Advokaterna Bernling Boberg Ceder sedan 1975. 

Språkkunskaper: Engelska, tyska, franska.

Arbetsområden: Affärsjuridik, fastighetsrätt, upphandlingsrättsliga tvister, köp- och avtalsrätt, likvidator, obeståndsrätt samt rekonstruktör. Brottmål (även som offentlig försvarare), övrig allmän praktik, sociala mål, såsom omhändertagande av barn, LVU-LVM-LPT- och LRV-mål, målsägandebiträde. Skadestånds- och försäkringsfrågor/person-skaderätt. Familjerättsliga angelägenheter.

E-post: lars.b@advokaternabbc.se

« Personal

Adress & Tel

Kungsgatan 9
462 33 Vänersborg

Telefon
0521 - 662 00

Fax
0521 - 662 29

E-post
info@advokaternabbc.se 


Se karta

Made by Uanet.se