Ann-Marie Jansson

E-post

annmarie.j@advokaternabbc.se

Advokat, delägare och VD

Ann-Marie Jansson

Ann-Marie är en engagerad advokat som arbetar med största delen av byråns rättsområden. Hon har gedigen erfarenhet av familje- och arvsrätt och är mycket anlitad som ombud i vårdnadstvister och för rådgivning inom området ekonomisk familjerätt så som bodelning, upprättande av äktenskapsförord och andra dokument samt i tvister om underhållsbidrag.  Utöver att agera ombud åtar hon sig även uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare och skiftesman. Ann-Marie har vidare stor erfarenhet av brottmål, migrationsrätt, LVU, LVM, LPT, LRV samt av försäkringsärenden så som personskadereglering i anledning av trafikskada. Ann-Marie har arbetat vid advokaterna Bernling Boberg Ceder sedan 1991 och blev advokat år 1994. Hon kommer från Trollhättan och har genomfört tingstjänstgöring vid Vänersborgs tingsrätt. Du kan ha kontakt med Ann-Marie på svenska och engelska.

← Föregående