Helena Wising

E-post

helena.w@advokaternabbc.se

Advokat och delägare

Helena Wising

Helena tar uppdrag inom de flesta av byråns rättsområden och arbetar regelbundet med uppdrag som försvarare och målsägandebiträde i brottmål, däribland mål som rör våld i nära relation. Hon är van att processa i familjemål såsom mål om vårdnad, barns boende och umgänge med barn liksom även LVU-processer i förvaltningsrätt. Som ombud är Helena särskilt intresserad av konfliktlösning och att skapa hållbara lösningar i klientens intresse. Du kan även vända dig till Helena om du har frågor om fel i fastighet. Helena har arbetat vid Advokaterna Bernling Boberg Ceder sedan år 2008 och blev advokat år 2011. Hon har tidigare arbetat vid Lidköpings tingsrätt, Fonus, Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Du kan ha kontakt med Helena på svenska och engelska.

← Föregående