>
< Mottagningskontor
2017-12-07 14:23

FRAMTIDSFULLMAKT


Den 1 juli 2017 har en ny lag trätt i kraft som utgör ett komplement till nuvarande lagstiftning i form av god man och förvaltare. Genom en framtidsfullmakt kan Du själv välja vem/vilka som skall ha rätt att ansvara för Dina personliga och ekonomiska intressen den dag som Du själv inte längre kan fatta egna beslut. För framtidsfullmakter gäller vissa formkrav vid upprättandet för att dokumentet skall vara giltigt. Genom att boka tid hos oss jurister på advokatbyrån kan Du få kompetent rådgivning för upprättande av framtidsfullmakt och få mer information om vad det innebär.


Adress & Tel

Kungsgatan 9
462 33 Vänersborg

Telefon
0521 - 662 00

Fax
0521 - 662 29

E-post
info@advokaternabbc.se 


Se karta

Made by Uanet.se