Tvångsvård (LVM, LPT, LRV)

Tvångsvård (LVM, LPT, LRV)

LVM

Under vissa förhållanden kan socialtjänsten omhänderta någon som riskerar att allvarligt skadas av ett fortgående missbruk av alkohol och droger genom lagen om vård av missbrukare (LVM). Ett sånt omhändertagande kan leda till tvångsvård genom placering på behandlingshem. I ett ärende om LVM har du rätt till ett offentligt biträde som tillvaratar din rätt. Du kan i kontakt med socialtjänsten begära vilken jurist eller advokat du önskar ska företräda dig. Alla våra advokater och jurister åtar sig ärenden enligt LVM.

LPT och LRV

På Advokaterna Bernling Boberg Ceder har vi även kunskap om den lagstiftning som gäller psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Om du befinner dig i en process där du riskerar att få ett beslut om att du ska ta emot psykiatrisk tvångsvård i någon form, för första gången eller fortsatt vård, har du rätt till ett offentligt biträde som tillvaratar din rätt. Du anmäler hos din läkare eller till förvaltningsrätten vilken advokat du vill ska företräda dig. Alla advokater och jurister på Advokaterna Bernling Boberg Ceder åtar sig uppdrag som offentligt biträde enligt LPT och LRV.