Underhållsbidrag

Underhållsbidrag

En förälder som inte bor med barnet ska betala underhållsbidrag till den förälder som barnet bor hos eller bor mest hos. Om detta kan föräldrarna komma överens genom avtal. Ibland kan det vara svårt att komma överens och du kan behöva hjälp av en jurist/advokat. Vi hjälper dig med kontakter med den andra föräldern och, om det behövs, ansökan till domstol för att få underhållsbidraget fastställt.