Vårdnadstvister

Vårdnadstvister

Efter en separation kan det uppstå frågor om hur ni ska agera kring de gemensamma barnen. Det kan handla om vem som ska ha rätt att fatta viktiga beslut om skola, vård, tandvård m.m. (vårdnad), var barnen ska bo (boende) och hur de ska träffa respektive förälder (umgänge).  Om det uppstår frågor som föräldrarna inte kan lösa på egen hand, eller med hjälp av Familjerätten hos kommunen, är det lämpligt att kontakta en jurist eller advokat för att få hjälp. Vi biträder dig med juridisk rådgivning, och uppträder som ombud för dig i kontakterna med motparten och i domstolen om tvisten hamnar där. Vi har lång erfarenhet av familjerättsliga problem och kompetens att möta dig oavsett hur din familj ser ut eller vilken bakgrund du har.