Arv och bouppteckning

Arv och bouppteckning

Bouppteckning och arvskifte

Mitt i sorgen efter ett dödsfall ställs det krav på dig som anhörig att utreda vilka tillgångar och skulder den avlidne hade och redovisa dessa i en bouppteckning. En bouppteckning ska ha getts in till Skatteverket inom viss tid. Vi kan hjälpa dig. Om ni är överens om hur arvet ska fördelas kan vi också hjälpa er att upprätta ett arvskifte och avsluta dödsboet.

Boutredningsman och skiftesman

Efter ett dödsfall är arvtagarna (dödsbodelägarna) gemensamt ansvariga för den avlidnes tillgångar (dödsboet). Ibland råder sådana oenigheter mellan dödsbodelägarna att det är svårt att komma överens om hur man ska hantera dödsboet. I sådana fall kan man behöva ansöka hos tingsrätten om en boutredningsman som övertar skötseln av dödsboet från dödsbodelägarna. En boutredningsman kan också skifta dödsboet och fördela arvet. Om hanteringen av dödsboet har gått bra men ni inte kan komma överens om hur arvet ska fördelas kan ni istället ansöka om en skiftesman som genomför ett arvskifte. Du kan i ansökan till tingsrätten framföra önskemål om att advokaterna Bernling Boberg Ceder ska utses till boutredningsman/skiftesman.

Arvstvister

Ibland anser någon av dödsbodelägarna att saker inte har gått rätt till. Det kan gälla ett testamente som har upprättats på fel sätt eller att en bröstarvinge fråntas sitt arv genom testamente eller en gåva som har skett under den avlidnes livstid. Vi på Advokaterna Bernling Boberg Ceder har lång erfarenhet av att arbeta med tvister avseende klander av testamente och kränkning av laglott m.m. Tveka inte att kontakta oss.

Arvstvister

Vid en tvist kan du i anmälan till tingsrätten framföra önskemål om att advokat/jurist hos advokaterna Bernling Boberg Ceder ska utses till boutredningsman eller skiftesman.