Brottmål

Brottmål

För dig som är misstänkt för brott eller har blivit utsatt för brott. Vi åtar oss uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Genom att arbeta på båda sidorna av brottmålsprocessen har vi ett brett perspektiv och mycket god kunskap om hur brott utreds av polis och avgörs i domstol. 

Försvarare

När du misstänks för brott som kan leda till fängelse har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Det är bara en advokat som får vara offentlig försvarare. Tingsrätten utser en offentlig försvarare, men du har rätt att själv begära den advokat du vill ha. Vanligtvis sker det genom att du uppger namnet på den advokat du vill ha som försvarare till polisen.

Om du inte får en offentlig försvarare har du rätt att själv anlita en privat försvarare. Du kontaktar då oss direkt.

Alla våra advokater på Advokaterna Bernling Boberg Ceder tar uppdrag som offentlig och privat försvarare.

Enligt rättegångsbalken ska en försvarare ”med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Det innebär att vi arbetar för att du ska bli rättvist behandlad under hela processen och för att ta fram och belysa det som talar för din sida av saken.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott har du i vissa fall rätt till målsägandebiträde. Det är tingsrätten som utser målsägandebiträde och du har rätt att önska vilken jurist eller advokat som ska bistå dig.

Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist som hjälper den som utsatts för brott före och under rättegång. Vi följer med på polisförhör, förbereder dig inför rättegången och hjälper dig att vid rättegången begära skadestånd från den som utsatt dig för brott. Alla våra advokater och jurister på Advokaterna Bernling Boberg Ceder tar uppdrag som målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn

När barn utsätts för brott kan tingsrätten utse en advokat eller erfaren jurist som tar över vårdnadshavarens uppgifter i brottmålsprocessen. Det kan vara om det är vårdnadshavaren eller någon nära anhörig till vårdnadshavaren som utsatt barnet för brott. 

Vill du veta mer om hur en rättegång går till? Gå in på Brottsoffermyndighetens rättegångsskola: http://www.rattegangsskolan.se/