Äktenskapsskillnad och bodelning

Äktenskapsskillnad och bodelning

I samband med äktenskapsskillnad ska makarna enligt lag komma överens om bodelning. En bodelningshandling ska upprättas. Även vid separation mellan sambor ska bodelning ske av bostad och bohag om någon av samborna begär det inom en viss tid. Reglerna kring vilka tillgångar och skulder som ska medräknas vid bodelningen kan uppfattas som komplicerade. Vi kan hjälpa dig med din bodelning genom rådgivning vid enstaka tillfälle eller som ombud under en längre tvist med din f d maka/make eller sambo.

Om makarna eller samborna inte kan komma överens hur bodelning ska ske behövs i vissa fall en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare utses av tingsrätten och är en person som på ett opartiskt sätt ska hjälpa er att komma överens eller, om det krävs, fatta ett tvingande beslut om bodelning. Våra advokater åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare. Kontakta oss om du önskar mer information.