Fastigheter och hyra

Fastigheter och hyra

Frågor om fastigheter och hyra regleras i Jordabalken som innehåller krångliga regleringar och formkrav för överlåtelser m.m. Advokaterna Bernling Boberg Ceder kan ge dig rådgivning i fastighetsrättsliga och hyresrättsliga frågor. Vi är ombud i tvister om fel i fastighet, uppsägning av hyresgäst, fordran i hyresförhållanden m.m. Kontakta oss så kan vi berätta mer.