Migration

Migration

Vi på Advokaterna Bernling Boberg Ceder kan hjälpa dig inom flera områden som rör migration och bosättning i Sverige.

Asyl

Vid ansökan om asyl får du vanligtvis ett offentligt biträde som ska hjälpa dig med din ansökan. Ett offentligt biträde utses av Migrationsverket men arbetar självständigt med ditt bästa för ögonen. Staten betalar kostnaden för ditt offentliga biträde. Du kan i kontakt med Migrationsverket begära att en viss jurist eller advokat ska utses som ditt offentliga biträde. Hos oss arbetar advokaten Helena Wising och biträdande juristen Annika Wihlborg med asylärenden.

Övriga uppehållstillstånd, uppehållsrätt och arbetstillstånd

Vi kan också hjälpa dig med andra frågor som gäller migration, t.ex. ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd för familjemedlemmar och anställda, ansökan om verkställighetshinder, ansökan om medborgarskap m.m. Den här rådgivningen får du själv bekosta. Kontakta oss så berättar vi mer.