Försäkringsärenden / personskadereglering

Försäkringsärenden/personskadereglering

Den som i samband med till exempel en trafikolyckshändelse har blivit skadad har rätt till ersättning för sin personskada. Det är många gånger svårt att veta vilken ersättning man har rätt till, vilka rättigheter man har mot ett försäkringsbolag och vad man kan göra om man inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut. Vi hjälper dig med skaderegleringen. Du som kontaktar oss kan ha drabbats av en trafikolycka, en olycka, en patientskada eller annan händelse som orsakat dig personskada.

Advokaterna Bernling Boberg Ceder biträder klienten som ombud mot försäkringsbolaget under personskaderegleringen. Hos oss arbetar advokaten Ann-Marie Jansson med personskadereglering. Det är normalt sett försäkringsbolaget som betalar kostnaden för ombud vid personskadereglering.