Omhändertagande av barn och unga (LVU)

Omhändertagande av barn och unga (LVU)

Socialtjänsten har under vissa förhållanden rätt att omedelbart omhänderta barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det är ett första steg i en process som kan leda till tvångsvård av barnet. Omhändertagandet kan ha sin grund i påstådda brister i omsorgen hos föräldrarna eller den unges eget destruktiva beteende och innebär ofta att barnet placeras i ett familjehem. Både vårdnadshavarna och barnet har rätt till ett eget offentligt biträde som tillvaratar deras rätt i LVU-processen. Du har rätt att begära vilken advokat eller jurist du vill ha som offentligt biträde. Alla våra advokater och jurister åtar sig uppdrag som offentligt biträde enligt LVU.