Juridiska tjänster

På denna sida finner ni en lista över de rättsområden som vi arbetar inom och de juridiska tjänster vi tillsammans erbjuder. Tveka inte att kontakta oss om ni har ytterligare frågor, till exempel om kostnader, rättskydd och rättshjälp. Mer information om advokaternas kompetenser och huvudsakliga arbetsområden finns också under fliken "Personal".

Affärsjuridik
Arbetsrätt
Arrenderätt
Arvsrätt
Aktiebolagsrätt
Asylrätt
Avtals- och köprätt
Bodelningsförrättare
Boutredningsman
Brottmål
Bygglov och strandskydd
Eko-brottmål
Entreprenadrätt

Familjerätt
Fastighetsrätt
Föreningsjuridik
Företagsförvärv
Försäkringsrätt
Hyrestvister
Internationell affärsjuridik
Kommersiella tvister
Konsumenträtt
LVU-, LVM-, LPT-, LRV-mål

Miljörätt
Målsägandebiträde
Personskaderegleringar
Samboavtal
Skadeståndsrätt
Skiftesman
Testamenten
Upphandling
Varumärken
Vårdnadstvister
Vigselförrättare 
Äktenskapsförord

Adress & Tel

Kungsgatan 9
462 33 Vänersborg

Telefon
0521 - 662 00

Fax
0521 - 662 29

E-post
info@advokaternabbc.se 


Se karta

Made by Uanet.se